YvezThatGotAway

Hello!, I am Yvez Oreste :)

BS Psychology Student.

FOLLOW ME, I'LL FOLLOW BACK! :] <3

Ask Something In My Ask Box! :D

itsmemacleod:

 Zac Efron is something a gay scientist invented in a laboratory okay

Ughhh gawd.

(Source: bridget-malfoy, via xsittingoverheredreaming)

Help me pls.

Sumpa nyo ko bago ko mag 18 mawawala na ko dito. =____=

YOKO NA. Ganto ng ganto palagi. putanginalang.

tounge-in-a-lungs. GUSTO KO NA TALAGANG MAWALA NGAYON NA.

All day, All night.

Tuwing umaga nakangiti, mukhang matatag at malakas.

Tuwing gabi bago matulog malungkot, umiiyak at walang kompiyansa sa sarili

For 17 years

NABUHAY AKO SA INGGIT SA MGA KAPATID KO.

Tengene.

Magdedebut ba ko? pucha tingin nila sa debut Childrens party lang eh. 

Nyemas. POOCHANGENUH. GUSTO KO NG MAWALA BAGO AKO MAG18. 

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter